Aktualności Parafii

Co nowego

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH – 27 – 30. 03. 2022 r.

Niedziela     –    27.03.                                                                                     900 i 1130 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych   Poniedziałek – 28.03.                                                                          Sakrament pokuty od 945 i 1745  1000 Msza św. z nauką rekolekcyjną …

Historia

O parafii

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół, także drewniany, postawiony był przed 1521 r. Obecny wzniesiono zapewne w XVIII w. przebudowano w 1788 r. i dobudowano kaplice boczne. W 1870 r. dobudowano kruchtę i zakrystię. Kościół jednonawowy z bocznymi kaplicami otwartymi na nawę, z prezbiterium od wsch. i kruchtą od zach. na osi. Przebudowana zakrystia od płn. budynek drewniany z klasycyzującą fasadą. Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz szalowana deskami.