Konserwacja obrazu na drewnie – nowe filmy w galerii

W galerii zostały umieszczone filmy  prezentujące etapy konserwacji zabytkowego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wykonanego na drewnie, który pochodzi z ołtarza głównego naszego kościoła. Dofinansowano przez Lasy Państwowe w ramach konkursu „Drewno jest z Lasu”