Aktualności Parafii

Co nowego

Misje Miłosierdzia Bożego

W dniach od 12 do 19 października br. w naszej parafii będą trwały  Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem „Jezu ufam Tobie”. Mają one na celu przygotowanie wspólnoty Kościoła Łódzkiego do …

Historia

O parafii

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół, także drewniany, postawiony był przed 1521 r. Obecny wzniesiono zapewne w XVIII w. przebudowano w 1788 r. i dobudowano kaplice boczne. W 1870 r. dobudowano kruchtę i zakrystię. Kościół jednonawowy z bocznymi kaplicami otwartymi na nawę, z prezbiterium od wsch. i kruchtą od zach. na osi. Przebudowana zakrystia od płn. budynek drewniany z klasycyzującą fasadą. Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz szalowana deskami.