Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół, także drewniany, postawiony był przed 1521 r. Obecny wzniesiono zapewne w XVIII w. przebudowano w 1788 r. i dobudowano kaplice boczne. W 1870 r. dobudowano kruchtę i zakrystię. Kościół jednonawowy z bocznymi kaplicami otwartymi na nawę, z prezbiterium od wsch. i kruchtą od zach. na osi. Przebudowana zakrystia od płn. budynek drewniany z klasycyzującą fasadą. Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz szalowana deskami.

Wyposażenie kościoła: 
Ołtarz główny z obrazem MB Częstochowskiej, ołtarz soborowy, ambonka, ambona, chrzcielnica, 2 ołtarze w nawie głównej, 2 ołtarze w bocznych kaplicach, organy, 2 dzwony, Droga Krzyżowa.

Według rejestru zabytków KOBiDZ[1] na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych (nr rej.: 333 z 29.05.1967) z zabytkową drewnianą dzwonnicą (nr rej.: 377 z 29.05.1967).
    Kościół wzniesiono w XVIII wieku, w miejscu pierwszego kościoła, a później przebudowano w 1788 r.; dobudowano do niego kaplice boczne, a w 1870 r. dobudowano kruchtę i zakrystię. Budynek drewniany, w konstrukcji zrębowej, z zewnątrz szalowany deskami. Fasada kościoła klasycyzująca. Dach dwuspadowy, kryty blachą; nad prezbiterium dach namiotowy. Na dachu nad nawą główną – wieżyczka z latarnią i cebulastą kopułką, mieszczącą sygnaturkę. Zakrystia pokryta dachem pulpitowym.
    Wnętrze kościoła: jednonawowe (nawa główna); dwie boczne kaplice od strony zachodniej, otwarte na nawę; prezbiterium zamknięte wielobocznie; kruchta; zakrystia. Ściany boczne i sufit zdobione polichromiami. Chór w konstrukcji drewnianej, na który prowadzą drewniane schody. Nad chórem znajduje się sklepienie pseudozwierciadlane.
  • cmentarz kościelny, nr rej.: 943 z 19.11.1993
  • cmentarz rzymskokatolicki, nr rej.: 839 z 19.12.1991