UWAGA!!!

Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że władze państwowe wprowadziły nowe ograniczenia odnoszące się do zgromadzeń liturgicznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nakazuje: „Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych, pogrzebach czy …

UWAGA!!!

J. Eks. ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom : w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i …