UWAGA!!!

J. Eks. ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś

udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom : w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Ksiądz arcybiskup zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz zwiesza odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych : Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.