NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  – 10.01.2020r.

1.Intencje.

2.W związku z pandemią koronawirusa podjąłem decyzję, że w tym roku nie będzie w naszej parafii wizyty kolędowej w formie tradycyjnej czyli odwiedzanie rodzin przez księdza Proboszcza. Nie chcę nikogo narazić na niebezpieczeństwo zarażenia wirusem, a siebie na różne komentarze ze strony Parafian. W zamian za to, zapraszam Parafian z poszczególnych wiosek na Mszę św. w ich intencji.    W czwartek o godz. 1700 będę na Mszy św. modlił się o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla Parafian ze Stefanowa, a w piątek o godz. 1700 o Boże błogosławieństwo dla Parafian z Woli Cyrusowej Wieś, Kolonia i Glapa. W środę 20.01.br. o godz. 1700 będzie sprawowana Msza św. w intencji Parafian z Kotulina, w piątek 22.01. o godz. 1700 w intencji Parafian z Kotulina Górnego i Zacywilek Nowych.

3.Ofiary kolędowe można składać w kopercie podpisanej lub niepodpisanej na tacę lub podczas Mszy św. w intencji Parafian z poszczególnych wiosek.

4.W przyszłą niedzielę o godz. 1630 różaniec z rozważaniami medjugorskimi, o godz. 1700 Msza św., po niej adoracja Najświętszego Sakramentu

5.Zachęcam do nabywania i czytania tygodników Niedziela i Przewodnika Katolickiego.

6.Bóg zapłać Osobom, które posprzątały kościół.

 


Rozporządzenie arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego
dotyczące wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”
w roku 2020/2021

Wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą jest z oczywistych powodów, wynikających z trwającej ciągle epidemii i będących jej następstwem ograniczeń, niemożliwa do przeprowadzenia – przynajmniej w tradycyjnym czasie, bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia. Wszyscy rozumiemy jednak, jak ważnym wydarzeniem ta wizyta jest w życiu każdej parafii i jak wielkie szanse ewangelizacji niesie ze sobą. Ewangelizacja dokonuje się wszak przede wszystkim w spotkaniu osób – nie można jej zredukować do spotkań ogólnych (w szczególności liturgicznych), i tak poważnie ograniczonych z racji na epidemię. Spotkania osobiste są konieczne dla wzajemnego poznania się i są ważne zawsze, a w obecnym czasie izolacji i ludzkiej samotności – jeszcze ważniejsze.

Mając to wszystko na względzie, zarządzam:

Odwiedziny indywidualne wiernych w domach można będzie rozpocząć dopiero po zmianie regulacji sanitarnych:

– w mniejszych społecznościach (zwłaszcza w parafiach wiejskich), tam, gdzie zagrożenie jest zasadniczo mniejsze, najwcześniej po 17 stycznia 2021,

– w społecznościach większych (w szczególności w miastach) w marcu lub kwietniu, zawsze z uwzględnieniem przepisów sanitarnych.

O terminie rozpoczęcia wizyty duszpasterze niech zadecydują po wysłuchaniu opinii Rady Parafialnej.