OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2020r.

1.Intencje.

2. Wczoraj młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania dzięki posłudze sakramentalnej księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. Dziękuję bardzo rodzicom młodzieży za przekazywanie wiary swoim dzieciom, za zaangażowanie w przygotowanie kościoła do tej uroczystości. Bóg zapłać pani katechetce Marzenie za wszelki wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do tego sakramentu, panu organiście Janowi, panu kościelnemu Adamowi za wszelkie prace związane z tą uroczystością.

3. Jutro tj. 29.06.br. przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 1800. Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 4.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udam się z Komunią św. od godz. 900. Spowiedź od godziny 1730. Po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo eucharystyczne rozpocznie adorację Najśw. Sakramentu do godz. 2000. Serdecznie zapraszam. 5. W lipcu i sierpniu nie będzie sprawowana Msza św. w niedzielę o godz. 1500.

6. W sobotę tj. 04.07. zapraszam ministrantów i młodzież, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania na grilla. Spotykamy się przed oratorium o godz. 1900.

7. Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś mianował wikariuszem parafii tutejszej księdza Adriana Anielaka. Obowiązki swoje Ksiądz Wikariusz będzie pełnił od 1 do 24 sierpnia br.

8. Sąd Rejonowy w Brzezinach wydał wyrok w sprawie powództwa Parafii Wszystkich Świętych w Kołacinku przeciwko SED FREE sp. z o.o. w Krakowie. Zarządził od spółki na rzecz naszej parafii kwotę 35092 zł., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 sierpnia 2018r. do dnia zapłaty.

9. Dziękuję bardzo panu Dariuszowi Szydlikowi za przygotowanie i zamontowanie płyt marmurowych na których znajduje się historia parafii i kościoła. Tablice kosztowały parafię 700 zł.

10. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym tygodniu pracowali dla naszej parafii. Przez pierwsze trzy tygodnie lipca zapraszam do posługi sprzątania kościoła mieszkańców Kotulina.