OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 33 Niedziela Zwykła -15.11.2020r.

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 29 listopada br. wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

1.Intencje.

2.Od jutra w naszej parafii będą roznoszone opłatki, którymi będziemy się łamać podczas wieczerzy wigilijnej.                    W poniedziałek są roznoszone w Kotulinie, we wtorek w Stefanowie, w czwartek w Woli Cyrusowej Wieś, w piątek w Nadolnej Kolonii.

3.W przyszłą niedzielę, ostatnią roku liturgicznego, obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla. Po Mszy św. o godz. 1130 wystawienie Najśw. Sakramentu. Odmówimy litanię do Najśw. Serca Jezusowego oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za odmówienie tego aktu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4.Bóg zapłać za  sprzątania kościoła  panu Kościelnemu oraz paniom, które chętnie zgłosiły się do tej posługi.

5.Można jeszcze pobierać „Tytki charytatywne‘’, aby wypełnić je darami dla potrzebujących z naszej parafii. Dary przynosimy do kościoła i zostawiamy w kaplicy po prawej stronie. Zbiórka do II niedzieli adwentu tj. 06.12.br.

6.Dostępne są również  świece na wigilijny stół, duża kosztuje 12 zł., mała 6 zł.

7.W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na utrzymanie Seminarium Duchownego w Łodzi.

8.Bóg zapłać za dzisiejszą tacę przeznaczoną dla ubogich.

9.Zapraszam do nabywania i czytania tygodnika Niedziela.