OGŁOSZENIA PARAFIALNE – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2020r.

1.Intencje.

2.Jutro obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o godz. 1000 i 1700. Po Mszy św. o godz. 1000 nabożeństwo za zmarłych połączone z wypominkami jednorazowymi.

3.Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, w bieżącym roku, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada.

4. Warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłą osobę : nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzech, nawet powszedniego, przyjąć w tym dniu Komunię św. , odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwę w intencjach bliskich Ojcu św.

5.Od 01 do 08 listopada w naszej Ojczyźnie jest organizowany różaniec do granic nieba. W związku z tym zapraszam do naszego kościoła na godz. 1630 na pokutną modlitwę różańcową. Będziemy prosić dzieci nienarodzone, które zostały zabite na przestrzeni całej historii o wybaczenie oraz o wstawiennictwo. Będziemy modlić się za ludzi występujących przeciwko życiu ludzkiemu o ich nawrócenie.

6. W pierwszy piątek miesiąca z Komunią św. do chorych udam się od godz. 900. W tym dniu spowiedź św. od godz. 1600.

7. W przyszłą niedzielę sumę odpustową o godz. 1130 odprawi ks. prałat Tadeusz Weber, notariusz Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

8. Są do nabycia świece Wigilijne Dzieła Pomocy Dzieciom.

9.Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na WSD w Łodzi.

10.Bóg zapłać Paniom z Kołacinka z posprzątanie kościoła i dekorację kwiatową.

11.Proszę na cmentarzu nie zostawiać śmieci na ziemi. Zawsze znajdzie się jakiś kosz nie wypełniony śmieciami i tam proszę je wrzucać.

12.Zapraszam do nabywania i czytania prasy katolickiej.